Oluline teadaanne! Muutub konverentsi kuupäev!

 

Seoses Vabariigi Valituse 23. novembri 2020. a korralduses nr 411 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud“ muutmine“ toodule viime 03.12.2020 .a

planeeritud digikonverentsi „Lennukalt edasi“ uuele kuupäevale ja 
konverents toimub 11.02.2021.


Püsime terved ja kohtumiseni veebruaris.


Link kavale