Kutsesüsteemi vajalikkusest ja kasulikkusest saab lugeda Kutsekoja kodulehelt. Kutsesüsteemi reguleerib kutseseadus. Süsteemi arendamise ja hoidmisega tegeleb Kutsekoda.