Uuendatud  on informatsiooni alapeatükis 

Kutse taotlemine


2022. aastal saab Teabehalduse korraldaja, tase 6 kutset taotleda seal nimetatud ajal.