Kutseeksam 2007-2011

Esimene dokumendihalduri kutseeksam toimus 06. oktoobril 2007. aastal Viljandis TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia ruumides. Eksami tulemusena väljastati neli dokumendihaldur IV ja üheksa dokumendihaldur V kutsetunnistust.

2008. aasta dokumendihalduri kutseeksam toimus 22. novembril Tallinnas Tallinna Majanduskooli ruumides. Eksami tulemusena väljastati seitse dokumendihaldur IV kutsetunnistust.

2009. aasta dokumendihalduri kutseeksamid toimusid 29. mail Tallinnas (Tallinna Majanduskool) ja 05. juunil Viljandis (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia). Eksami tulemusena väljastati üksteist dokumendihaldur IV ja kolm dokumendihaldur V kutsetunnistust.  
 
2010. aasta dokumendihalduri kutseeksamid toimusid 04. juunil Viljandis (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia) ja 05. juunil Tallinnas (Sisekaitseakadeemia). Eksami tulemusena väljastati kümme dokumendihaldur IV ja kuus dokumendihaldur V kutsetunnistust.

2011. aasta dokumendihalduri kutseeksam toimus 03. juunil Viljandis (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia ruumides). Eksami tulemusena väljastati üks dokumendihaldur V ja viisteist dokumendihaldur IV kutsetunnistust.