17 aastat elektroonilist dokumendihaldust, kuhu oleme jõudnud aastal 2018?

KOKKUVÕTE KONVERENTSIST

 
Konverents toimus 6. detsembril 2018 Tallinnas, superministeeriumi konverentsisaalis,
Suur-Ameerika 1.


Päevakava:
 
9.30-10.00             Kogunemine ja hommikukohv
10.00-10.10           Tervitussõnad
10.10-10.20           Päevajuhi sissejuhatus teemasse
Koit Saarevet Rahvusarhiivi projektijuht
Kaire Karp Tallinna Tehnikaülikooli kantselei juhataja
 
I Asutuste ühinemiste võlud ja valud dokumendihalduses

10.20-10.50  Superministeeriumi kogemus tugifunktsioonide ühendamisel dokumendihalduse vaates  
Merilin-Siret Sahku, Rahandusministeeriumi ühisosakonna juhataja
Kärt Allert, Rahandusministeeriumi ühisosakonna dokumendihaldustalituse juhataja
10.50-11.20 KOV kogemus dokumendihalduse valdkonna ühendamisel juurutaja vaates  
Ingrid Pappel Interinx OÜ
11.20-11.40 Ühendatud asutuste dokumentide haldus arhivaari vaates 
Kristina Lauri SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla arhiivi juhataja
11.40-12.00   Andmete migreerimine dokumendihaldussüsteemidest, mis on asutuste kogemus
osalevad ettekandjad

12.00-12.45           LÕUNA  

II Juhised ja metaandmed, kellele ja miks?

12.45-13.15   Teabehalduse juhised  
Liivi Karpištšenko, Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi nõunik-dokumendihalduse valdkonna juht
13-15-13.45   Kirjeldamne – less is more?
Kuldar Aas (dokumendihalduse huviline)
13.45-14.00    Liigitusskeem ja metaandmed – organisatsiooni juhtimissüsteemi osa
Kristi Rasva Statistikaameti kvaliteedijuht

14.00-14.30     Kohvipaus & networking        
   
III Dokumendihalduse arhitektuur ja dokumendihalduri roll tulevikus

14.30-14.50   SA Innove kogemus dokumendihalduse arendamisel
Kristi Madismäe, SA Innove klienditeeninduse ja asjaajamise keskuse juht          
14.50-15.10   Magnum ASi kogemus dokumendihalduse juurutamisel
Ele Rõigas, büroojuht
15.10-15.30   OSKA personali- ja administratiivtöö ning ärinõustamise uuring. Tulevikuvaade tööjõu- ja oskuste vajadusele administratiivtöö     
Riina Tilk SA Kutsekoda OSKA uuringujuht
Yngve Rosenblad SA Kutsekoda OSKA peaanalüütik
15.30-16.00   Diskussioon, kokkuvõte, (üllatus)
Koit Saarevet Rahvusarhiivi projektijuht
Kaire Karp Tallinna Tehnikaülikooli kantselei juhataja
 
* Korraldustoimkonnal on õigus esialgses päevakavas muudatusi teha.
** Konverentsi korraldab MTÜ Dokumendihaldurite Ühing, kontakt seminar@dokumendihaldus.ee 


Osalemise hinnad:
Ühingu liikmele osavõtutasu 95 EURi.
Mitteliikmed saavad kuni 26. novembrini konverentsile registreeruda soodushinnaga 125 EURi, alates 27. novembrist on osavõtutasu 145 EURi.

Mitme samast organisatsioonist registreeruja korral soodustus 10%.
Arve saadetakse registreerumisel viidatud e-posti aadressile novembris.

Registreeruda on võimalik kuni 3.detsembrini või kohtade täitumiseni!