Dokumendihalduse konverents 2013

27. märtsil 2013 toimus juba kolmas Eesti dokumendihalduse visoonikonverents eesmärgiga käsitleda valdkonna kõige aktuaalsemaid teemasid ning tutvustada seadusemuudatusi, mis lähitulevikus enam kõneainet tekitavad.

Teemad ja lektorid:

 • Dokumentide säilitamise trendid ajas ja ruumis (Koit Saarevet
  Rahvusarhiiv, digitaalarhiivi projektijuht)  
 • Kuidas tagada digitaalse info pikaajaline säilitamine? (Kuldar Aas, Rahvusarhiiv)
 • Dokumendivahetuskeskus ja Teabevärav eesti.ee (Kadi Krull
  Riigi Infosüsteemi Amet, DVK valdkonnajuht)
 • Kuidas on rakendunud uus Arhiiviseadus? (Hanno Vares, Rahvusarhiiv)
 • Paneeldiskussioon: Hanno Vares, Rahvusarhiiv, riigiarhivaari nõunik, Veiko Berendsen, AS Nortal, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, Kaido Palu, Põlva Maavalitsuse infoühiskonna arendusjuht, Liivi Karpiśtśenko, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, infoühiskonna teenuste arendamise osakonna nõunik, dokumendihalduse valdkonna juhataja kt
 • Organisatsiooni sisuhalduse seosed dokumendihaldusega (Veiko Berendsen, AS Nortal, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia)
 • ISO kvaliteedistandardiga seotud nõuded dokumendihaldusele (Andres Martma, AS Metrosert)
 • Avaliku teabe seadus ja isikuandmete kaitse seadus dokumendihalduses (Merit Valgjärv, Andmekaitse Inspektsioon

Konverentsil osales üle 100 inimese ning peaaegu kõigi üldhinnang konverentsile oli väga hea või suurepärane. Järgnevalt toome ära ka mõned näited osalejate kommentaaridest:
 • Suurepärane konverents!
 • Osalesin sellisel konverentsil esimest korda ning jäin väga rahule.
 • Paneeldiskussioon oleks võinud pikem olla. Korraldus oli muidu suurepärane.
 • Konverents oli väga hästi korraldatud ja teemad erialaselt väga täpselt koostatud. Haaratud oli nii mineviku, tänapäeva ja veel enam tuleviku, mis on eriti positiivne!
 • Kokkuvõttes väga hea ja informatiivne ja oli suureks abiks.
 • Paneeldiskussioonile mõeldud aeg oleks võinud olla pikem,siis oleks aeg olnud sisuliseks diskussiooniks esinejate ja saalis istujate vahel.
 • Kõik oli meeldiv. Võrdlusmoment puudub, kuna osalesin konverentsil esimest korda. Mõni sõnavõtt oli keeruliselt edastastud, kuid see on kuulaja probleem.
 • Üks parimatest dokumendihalduse aastakonverentsidest. Koit Saareveti ettekanne oli emotsionaalselt huvitav, Veiko Berendsen elav ja mõtestatud (nagu ikka!). Teistelt oleks rohkem oodanud praktilist teavet.
 • Seekordne üritus oli väga informatiivne ning hea. Mulle meeldis. Sain teada asju, mida kindlasti oma asutuses rohkem kasutama hakkame.
 • Konverentsi korraldus oli väga hea ning jäin sellega rahule.
Natuke rahulolematu oldi paneeldiskussiooniga, probleemiks peeti eeskätt lühikest aega, mille tõttu ei jõudnud diskussioon korralikult areneda. Siin võib põhjuseks pidada ka rohket teemaderingi, mille osas diskussioonis osalejad sõna tahtsid võtta ja kuna aega nappis, ei jõudnud arutelud tulemuseni. Sellest võime teha järelduse, et dokumendihalduse teemal on endiselt palju lahtiseid teemasid, mis vajavad arutamist ning seda just kõiki huvigruppe hõlmavas ringis.

Dokumendihaldurite Ühing tänab meeldiva koostöö ja suurepärase korralduse eest Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskust, päeva juhtinud Raivo Ruusaleppa ja kõik esinejaid ja osalejaid.