Liikmeks astumine
Ühingu liikmeks võib olla iga täisealine füüsiline või juriidiline isik, kes tunnistab ühingu põhikirja. Ühingu liikmeks vastu võtmise otsustab ja arvestust korraldab juhatus. Kandidaat peab saama vähemalt 3/4 juhatuse häältest. Sisseastumismaks puudub. 
DHÜ liikmemaks ühel kalendriaastal on alates 2012. aastast töötavale liikmele 7 eurot ja mittetöötavale liikmele 4 eurot. Liikmemaksu suurus juriidilisele isikule on 21 eurot kalendriaastas.
Liikmemaks tuleb tasuda igal kalendriaastal esimese kvartali jooksul (s.t 2015. a liikmemaksu tasumise tähtaeg oli 31.03.2015). Maksele lisa selgituseks ka aasta, mille eest liikmemaksu tasud. Ühingu pangaarve on EE301010220073279010 SEB Pank. Samale arveldusarvele saab teha ka annetusi.

Ühinguga liitumiseks täida ja allkirjasta avalduse:
täida allolev vorm ja lisa digitaalselt allkirjastatud avaldus.
Juhatus annab oma otsusest teada ühe kalendrikuu jooksul alates avalduse esitamisest.
Email again: